Tävlingar

Tävlingar 2021

Onsdag 4 augusti Hageltävling mellan jaktföreningarna inom Malaxnejden. Arr. PSF

Älgskyttelagtävling mellan jaktför. i Malaxnejden ons. Arr. Skyttekom.

Kombinerad Älg-jägartrapptävling, öppen för alla Arr. Skyttekom. PSF

Dm-älgskytte ??

 

 

© Malaxnejdens Jaktvårdsförening Sivut: MakPoint