Skjutprov

Skytteprovstillfällena är i första hand till för sådana som inte har avlagt prov tidigare. Tränings skyttet hänvisas till klubbkvällarna.

Bokning av klubbkvällar bör ske så att man beaktar verksamheten på övriga banor.

Det är på arrangörsklubbens ansvar att rådande bestämmelser angående Corona situationen följs!!

Obs! Inget träningsskytte vid provtillfällena

Skjutprovstillfällen vid Tallmossens skjutbana i Petalax 2020

Skjutprov mellan kl. 18-21 (Lördagar kl.10-13)

Bergö Onsdag 1 Juli Ondag 26 Augusti      
Pörtom-Dahlbo Onsdag 8 Juli Lördag 5 September      
Petalax Onsdag 15 Juli Lördag 12 September      
Yttermalax Onsdag 22 Juli            
Övermalax Onsdag 29 Juli            
Sundom Onsdag 5 Augusti            
Solf Onsdag 12 Augusti            

Skjutprovet ska avläggas av jägare som har för avsikt att jaga dovhjort, kronhjort, sikahjort, rådjur, älg, vitsvanshjort, skogsvildren eller brunbjörn med räfflat kulvapen. Före skjutprovet ska skytten för övervakaren av provet visa upp ett giltigt jaktkort eller det kommande årets jaktkort som skytten har betalat avgiften för samt på yrkan bevisa sin identitet. Därtill ska skytten före skjutprovet för övervakaren av skjutprovet visa upp ett giltigt innehavs- eller parallelltillstånd till det vapen som skytten använder vid skjutprovet. Vid provtillfällena kan man avlägga skjutprov på samtliga ovannämnda. 

Skjutprovens pris 20 € / serie. 

OBS! Ingen verksamhet vecka 34 (20:de augusti)

 

 

© Malaxnejdens Jaktvårdsförening Sivut: MakPoint