SRVA

Storviltsassistans (SRVA) är en organisation som upprätthålls av jaktvårdsföreningarna, den förmedlar tjänstehjälp av jägarna till polisen vid stora rovdjurskonflikter. De vanligaste SRVA-uppgifterna är att spåra vid kollisioner skadade hjortdjur, stora rovdjur och vildsvin samt att driva bort stora rovdjur från tätt bebyggda områden.

Varje jaktvårdsförening har utnämnt SRVA-kontaktpersoner som tar emot begäran om handräckning från polisen eller nödcentralen. SRVA-kontaktpersonerna på området sköter om att verksamheten påbörjas eller att uppgiften vidarebefordras.

SRVA kontaktpersoner Malaxnejden

Bertel Stoor
050-5574828
Malax
Folke Ahlholm          
050-0631484
Norra-Pörtom        
Dan Falk
050-5677764
Sundom

Jaktföreningarnas hundförare

Eftersökshundförare älg
Henrik Högback
050-5056790 Bergö
Kennet Storsjö
050-0379483 Petalax
Folke Ahlholm
050-0631484 Pörtom-Dahlbo      
Johan Sjöberg          
050-5631441 Solf
Dan Falk
050-5677764
Sundom
Johan Lindroos
050-3678194 Yttermalax
Bertil Stormblad
050-5939600 Övermalax

 

Eftersökshundförare små hjortdjur
Torolf West
0500-160231 Bergö
Kennet Storsjö
050-0379483 Petalax
Folke Ahlholm
050-0631484 Pörtom-Dahlbo      
Leif Byholm
040-7602996 Solf
Mikael Martin
050-5919906
Sundom
Börje Herrgård
050-5530998 Yttermalax
Bertil Stormblad       
050-5939600 Övermalax

 

 

© Malaxnejdens Jaktvårdsförening Sivut: MakPoint