Tävlingar

Tävlingar 2022

Älgskyttelagtävling mellan jaktför. i Malaxnejden ons. 15 juni kl 18.00. Arr. Skyttekom.

Hageltävling mellan jaktföreningarna inom Malaxnejden ons. 6 juli kl 18.00. Arr. PSF

Kombinerad Älg-jägartrapptävling, öppen för alla ons. 3 aug kl  18.00 Arr. Skyttekom. PSF

Dm-älgskytte 27.juli kl 18.00

 

 

© Malaxnejdens Jaktvårdsförening Sivut: MakPoint