Tävlingar

Tävlingar 2023

Älgskyttelagtävling mellan jaktför. i Malaxnejden ons. 28 juni kl 18.00. Arr. Skyttekom.

Hageltävling mellan jaktföreningarna inom Malaxnejden ons. 5 juli kl 18.00. Arr. PSF

Kombinerad Älg-jägartrapptävling, öppen för alla ons. 2 aug kl  18.00 Arr. Skyttekom. PSF

 

 

 

© Malaxnejdens Jaktvårdsförening Sivut: MakPoint