Startsida

Välkommen till Malaxnejdens jaktvårdsförenings hemsida!

Vår strävan är att på dessa sidor presentera intressant och aktuell jaktinformation. Om du har åsikter om sidorna och deras innehåll, vänligen kontakta verksamhetsledaren eller webbansvarig.

Verksamheten stöds av AKTIA- stiftelserna i nejden

Uppdaterad 4.6 2024 Skjutprovsövervakare

 

© Malaxnejdens Jaktvårdsförening Sivut: MakPoint