Klubbkvällar

Bokning av klubbkvällar bör ske så att man beaktar verksamheten på övriga banor.

Det är på arrangörsklubbens ansvar att rådande bestämmelser angående Corona situationen följs!!

Föreningarnas klubbkvällar vid Tallmossens skjutbana 2023

Klubbkvällarna mellan kl. 18-21

Yttermalax Måndag 19 juni, mån 24 juli, mån 7 aug, mån 4 sept      
Övermalax Torsdag 15 juni,                        
Sundom Måndag 3 juli, tors 27 juli, tors 31 aug.            
Solf Torsdag 29 juni, tors 24 aug ons 6 sept.            
Bergö Torsdag 6 juli, tors 10 aug, lörd 9 sept.            
Pörtom-Dahlbo Torsdag 13 juli, mån 28 aug                  
Petalax Torsdag 20 juli                        
Petalax-Nyby Torsdag 17 aug,                        
Petalax-Kråkträsk Tisdag 15 aug,                        
Övermalax lag 1 Måndag 12 juni, mån 17 juli                  
Övermalax lag 2 Måndag 5 juni, mån 14 aug                  
Övermalax lag 3 Måndag 10 juli                        
Övermalax lag 4 Onsdag 30 aug, tors 7 sept.                  
Lolax-Skärilaget                 .            

Klubbkvällarna är till för skytteträning på älgbanan för den grupp som bokat kvällen.
Klubbkvällarna bokas av verksamhetsledaren Janne Björklund tfn 050-5575338.

 

© Malaxnejdens Jaktvårdsförening Sivut: MakPoint