Klubbkvällar

Bokning av klubbkvällar bör ske så att man beaktar verksamheten på övriga banor.

Det är på arrangörsklubbens ansvar att rådande bestämmelser angående Corona situationen följs!!

Föreningarnas klubbkvällar vid Tallmossens skjutbana 2023

Klubbkvällarna mellan kl. 18-21

Yttermalax Torsdag 8 juni,                        
Övermalax Torsdag 15 juni,                        
Sundom Torsdag 22 juni,                        
Solf Torsdag 29 juni, tors 24 aug                  
Bergö Torsdag 6 juli, tors 10 aug, lörd 9 sept.            
Pörtom-Dahlbo Torsdag 13 juli,                        
Petalax Torsdag 20 juli                        
Petalax-Nyby                              
Petalax-Kråkträsk                              
Övermalax lag 1                              
Övermalax lag 2                              
Övermalax lag 3                              
Övermalax lag 4                              
Lolax-Skärilaget                 .            

Klubbkvällarna är till för skytteträning på älgbanan för den grupp som bokat kvällen.
Klubbkvällarna bokas av verksamhetsledaren Janne Björklund tfn 050-5575338.

 

© Malaxnejdens Jaktvårdsförening Sivut: MakPoint