Resultat

Resultat 2024

Älgskyttelagtävling mellan jaktför. i Malaxnejden ons. 12 juni kl 18.00. Arr. Skyttekom.

Hageltävling mellan jaktföreningarna inom Malaxnejden ons. 3 juli kl 18.00. Arr. PSF

Kombinerad Älg-jägartrapptävling, öppen för alla ons. 31 juli kl  18.00 Arr. Skyttekom. PSF


Resultat 2023

Älgskyttelagtävling mellan jaktför. i Malaxnejden ons. 28 juni kl 18.00. Arr. Skyttekom.

Hageltävling mellan jaktföreningarna inom Malaxnejden ons. 5 juli kl 18.00. Arr. PSF

Dm-älgskytte 1 aug 2023

Kombinerad Älg-jägartrapptävling, öppen för alla ons. 2 aug kl  18.00 Arr. Skyttekom. PSF


Resultat 2022

Älgskyttelagtävling mellan jaktför. i Malaxnejden ons. 15 juni kl 18.00. Arr. Skyttekom.

Hageltävling mellan jaktföreningarna inom Malaxnejden ons. 6 juli kl 18.00. Arr. PSF

Kombinerad Älg-jägartrapptävling, öppen för alla ons. 3 aug kl  18.00 Arr. Skyttekom. PSF

Dm-älgskytte 27.juli kl 18.00


Resultat från tävlingar 2021

Hageltävling mellan jaktföreningarna inom Malaxnejden. Ons 4 augusti kl 18. Arr. PSF


Resultat från tävlingar 2019

Hageltävling mellan jaktföreningarna inom Malaxnejden. Ons 17 juli kl 18. Arr. PSF

Älgskyttelagtävling mellan jaktför. i Malaxnejden ons. 24 juli kl 18. Arr. Skyttekom.

Kombinerad Älg-jägartrapptävling, öppen för alla ons. 7 aug kl 18. Arr. Skyttekom. PSF

DM i jägartrapp 5.aug. Arr. PSF

Älg-skytte DM 8.8 2019 i Kronoby


Resultat från tävlingar 2018

Älgskyttelagtävling mellan jaktför. i Malaxnejden ons. 27 juni kl 18. Arr. Skyttekom.

Hageltävling mellan jaktföreningarna inom Malaxnejden. Ons 4 juli kl 18. Arr. PSF

Kombinerad Älg-jägartrapptävling, öppen för alla ons. 18 juli kl 18. Arr. Skyttekom. PSF

Traptävling mellan jaktvårdsföreningarna 2018  Resultat lag, Resultat individuell


Resultat från tävlingarna 2017

DM i älgskytte lag 2.8.2017

DM i älgskytte individuellt 2.8.2017

Älgskyttelagtävling mellan jaktför. i Malaxnejden ons. 14 juni kl 18. Arr. Skyttekom.

Hageltävling mellan jaktföreningarna inom Malaxnejden. Ons 5 juli kl 18. Arr. PSF

Kombinerad Älg-jägartrapptävling, öppen för alla ons. 19 juli kl 18. Arr. Skyttekom. PSF


Resultat från tävlingarna 2016 (pdf)

DM i älgskytte individuellt 8.8.2016

DM i älgskytte lag 8.8.2016

Älgskyttelagtävling mellan jaktför. i Malaxnejden ons. 15 juni kl 18. Arr. Skyttekom.

Hageltävling mellan jaktföreningarna inom Malaxnejden. Ons 6 juli kl 18. Arr. PSF

Kombinerad Älg-jägartrapptävling, öppen för alla ons. 20 juli kl 18. Arr. Skyttekom. PSF


Resultat från tävlingarna 2015 (pdf)

Jaktlerduvan 2015 för högstadieelever

Älgskyttelagtävling mellan jaktför. i Malaxnejden ons. 17 juni

Hageltävling mellan jaktföreningarna inom Malaxnejden. Ons 8 juli

Kombinerad Älg-jägartrapptävling, öppen för alla ons. 22 juli

DM- jaktsig allmän klass 15 augusti

DM- jaktstig lagtävling 15 augusti

DM- jaktstig ungdomsklass 15 augusti

DM- trappskytte allmän 15 augusti

DM- trappskytte ungdom 15 augusti


Resultat från tävlingarna 2014 (pdf)

Jaktlerduvan 2014 för högstadieelever

Gyttorp jägarskeet 100 duvor 14 juni.

Älgskyttelagtävling mellan jaktföreningarna i Malaxnejden 18 juni.

Jaktstig, Bergöstigen 16 juli.

DM i jägartrapp lördagen 19 juli.

DM i jaktskytte lördagen 19 juli.

Kombinerad Älg-jägartrapptävling 23 juli.

DM i älgskytte 6 augusti

Hageltävling mellan jaktföreningarna inom Malaxnejden 6 augusti.

DM i jaktstig och lerduvskytte 16 augusti


Resultat från tävlingarna 2013 (pdf)

Älgskyttelagtävling mellan jaktföreningarna i Malaxnejden 19 juni.

Jaktstig, Bergöstigen 2013.

Kombinerad älg-jägartrapptävling 24.7. 2013.

Jaktskytte-jägartrapp 2013.

 

© Malaxnejdens Jaktvårdsförening Sivut: MakPoint