Rovdjurskontaktpersoner

Jaktvårdsföreningen har utsett ett antal personer som mottar observationer av stora rovdjur såsom björn, varg, järv och lo. Observationerna registreras i databasen Tassu och används av viltforskningen för att uppskatta stammen av stora rovdjur i Finland. Meddela när du sett björn, varg, lo eller järv, spår, spillning eller annat misstänkt som kan röra sej om stora rovdjur till någon av kontaktpersonerna. 

Område
Kontaktperson Telefon e-post
Bergö
Jens Nordling
0440863596
jens.nordling@netikka.fi
Norra-Pörtom
Anders Aspholm
0505945430
anders.aspholm@pp.malax.fi
Petalax
Daniel Bäck
0403507348
danneback28@gmail.com
Solf
Anton Svenns 0452787330  
Sundom
Mikael Martin
0505919906
mikael.martin@netikka.fi
Yttermalax
Ralf Runonen 0503517675
 
Övermalax
Bertil Stormblad
0505939600
bertil.stormblad@pp.malax.fi

 

 

© Malaxnejdens Jaktvårdsförening Sivut: MakPoint