Kommittéer

Skytteövervakare

Karl-Gustav Hietanen, Solf, tfn 3440534, 050-0712537

Skyttekommittéen 2023

Carl-Olof Åbonde
Bergö
William Olson
Petalax
Markus Lindberg
Pörtom-Dahlbo
Jan Enegren
Solf
Isac Rönnqvist
Sundom
Niklas Herrgård
Yttermalax
Bo Helenelund
Övermalax

Viltvårdskommittéen 2023

Henrik Högback
Bergö
Daniel Bäck
Petalax
Folke Ahlholm
Pörtom-Dahlbo
Heimer Majors
Solf
Mikael Martin
Sundom
Jan-Erik Storfors
Yttermalax
Kjell Westerqvist
Övermalax

 

 

© Malaxnejdens Jaktvårdsförening Sivut: MakPoint