Kontakt

Föreningens adress

Malaxnejdens jaktvårdsförening r.f
C/o Janne Björklund
Mossavägen 105
65280 Vasa
tfn +358505575338
malax@rhy.riista.fi 

Kassör

Talenom
Industrivägen 1
66100 Malax
tfn: 06-3654705

Webbsida

Bertil Stormblad
tfn +358505939600
bertil.stormblad@pp.malax.fi

 

© Malaxnejdens Jaktvårdsförening Sivut: MakPoint