Kommittéer

Skytteövervakare

Karl-Gustav Hietanen, Solf, tfn 3440534, 050-0712537

Skyttekommittéen 2018

Carl-Olof Åbonde
Bergö
Bo-Erik Burman
Petalax
Johan Bergqvist
Pörtom-Dahlbo
Heimer Majors
Solf
Isak Rönnqvist
Sundom
Knut Storm
Yttermalax
Anders Majors
Övermalax

Viltvårdskommittéen 2018

Henrik Högback
Bergö
Anders Wikström
Petalax
Folke Ahlholm
Pörtom-Dahlbo
Heimer Majors
Solf
Janne Hagman
Sundom
Jan-Erik Storfors
Yttermalax
Per-Henrik Storm
Övermalax

 

 

© Malaxnejdens Jaktvårdsförening Sivut: MakPoint