Jaktföreningar

Kontaktuppgifter till jaktföreningarna i Malaxnejden 2024

Bergö jaktvårdsklubb r.f
Ordf. Niklas Sjöberg
Bredhällsvägen 233 B, 66220 Bergö
tfn 0505424957
e-post: n.sjoberg@netikka.fi

Petalax jaktförening r.f
Ordf. Daniel Bäck
Petalaxvägen 592, 66240 Petalax
tfn 0403507348
e-post: daniel.back@metsagroup.com

Pörtom-Dahlbo jaktförening r.f
Ordf. Tom Piispanen
Björneborgsvägen2421, 66260 Svarvar
tfn 0409609560
e-post: tom.piispanen@mychrome.fi

Solf jaktförening r.f
Ordf. Hans-Peter Holm
Långmossvägen 255, 65450 Solf
tfn 0505176255
e-post: hpholm@yahoo.se

Sundom jaktförening r.f
Ordf. Roland Asplund
Storfallsvägen 40, 65410 Sundom
tfn 0400560925
e-post: rolandasplund@hotmail.com

Yttermalax jaktförening r.f
Ordf. Lindroos Johan
Strandvägen, 66100 Malax
tfn 0503678194

Övermalax jaktklubb r.f
Ordf. Jens Stoor
Havrasvägen 185, 66140 Övermalax
tfn 0503239090
e-post: stoorjakt@gmail.com

 

© Malaxnejdens Jaktvårdsförening Sivut: MakPoint