SRVA

Storviltsassistans (SRVA) är en organisation som upprätthålls av jaktvårdsföreningarna, den förmedlar tjänstehjälp av jägarna till polisen vid stora rovdjurskonflikter. De vanligaste SRVA-uppgifterna är att spåra vid kollisioner skadade hjortdjur, stora rovdjur och vildsvin samt att driva bort stora rovdjur från tätt bebyggda områden.

Varje jaktvårdsförening har utnämnt SRVA-kontaktpersoner som tar emot begäran om handräckning från polisen eller nödcentralen. SRVA-kontaktpersonerna på området sköter om att verksamheten påbörjas eller att uppgiften vidarebefordras.

SRVA kontaktpersoner Malaxnejden

Dan Falk
0505677764 Sundom
Folke Ahlholm          
0500631484
Norra-Pörtom        
Bertil Stormblad
0505939600
Malax

Jaktföreningarnas hundförare

Eftersökshundförare älg
Henrik Högback
0505056790 Bergö
Kennet Storsjö
0500379483 Petalax
Folke Ahlholm
0500631484 Pörtom-Dahlbo      
Johan Sjöberg          
0505631441 Solf
Dan Falk
0505677764
Sundom
Johan Lindroos
0503678194 Yttermalax
Bertil Stormblad
0505939600 Övermalax

 

Eftersökshundförare små hjortdjur
Torolf West
0500160231 Bergö
Kennet Storsjö
0500379483 Petalax
Folke Ahlholm
0500631484 Pörtom-Dahlbo      
Leif Byholm
0407602996 Solf
Mikael Martin
0505919906
Sundom
Börje Herrgård
0505530998 Yttermalax
Bertil Stormblad       
0505939600 Övermalax

 

 

© Malaxnejdens Jaktvårdsförening Sivut: MakPoint