Jaktföreningar

Kontaktuppgifter till jaktföreningarna i Malaxnejden 2023

Bergö jaktvårdsklubb r.f
Ordf. Niklas Sjöberg
Bredhällsvägen 233 B, 66220 Bergö
tfn 050-5424957
e-post: nsjoberg79@gmail.com

Petalax jaktförening r.f
Ordf. Daniel Bäck
Sjöväven 146, 66210 Molpe
tfn 040-3507348
e-post: daniel.back@metsaliitto.fi

Pörtom-Dahlbo jaktförening r.f
Ordf. Tom Piispanen
Björneborgsvägen2421, 66260 Svarvar
tfn 040-9609560
e-post: tom.piispanen@mychrome.fi

Solf jaktförening r.f
Ordf. David Westerlund
Hägnvägen 9 A 2, 65450 Solf
tfn 046-9058136
e-post: davidi.westerlund@gmail.com

Sundom jaktförening r.f
Ordf. David Käld
Storfallsvägen 10 A, 65410 Sundom
tfn 040-5790366
e-post: kald.david@gmail.com

Yttermalax jaktförening r.f
Ordf. Lindroos Johan
Strandvägen, 66100 Malax
tfn +358503678194

Övermalax jaktklubb r.f
Ordf. Ola Sandqvist
Eriksvägen 13 A, 66100 Malax
tfn 050-4315338
e-post: ola.sandqvist@pp.malax.fi

 

© Malaxnejdens Jaktvårdsförening Sivut: MakPoint