Klubbkvällar

Bokning av klubbkvällar bör ske så att man beaktar verksamheten på övriga banor.

Det är på arrangörsklubbens ansvar att rådande bestämmelser angående Corona situationen följs!!

Föreningarnas klubbkvällar vid Tallmossens skjutbana 2022

Klubbkvällarna mellan kl. 18-21

Petalax Torsdag 9 juni,                        
Yttermalax Torsdag 6 juni, måndag 1 aug, måndag 15  aug, måndag 29 aug.      
Övermalax Torsdag 23 juni,                        
Sundom Torsdag 30 juni, torsdag 28 juli måndag 8 aug            
Solf Torsdag 7 juli, torsdag 11 aug,                  
Bergö Torsdag 14 juli, torsdag 4 aug, lördag 10 sept.            
Pörtom-Dahlbo Torsdag 21 juli, fredag 12 aug, fredag 2 sept.            
Petalax-Nyby                              
Petalax-Kråkträsk                              
Övermalax lag 1                              
Övermalax lag 2                              
Övermalax lag 3                              
Övermalax lag 4                              
Lolax-Skärilaget                 .            

Klubbkvällarna är till för skytteträning på älgbanan för den grupp som bokat kvällen.
Klubbkvällarna bokas av verksamhetsledaren Janne Björklund tfn 050-5575338.

 

© Malaxnejdens Jaktvårdsförening Sivut: MakPoint