Klubbkvällar

Bokning av klubbkvällar bör ske så att man beaktar verksamheten på övriga banor.

Det är på arrangörsklubbens ansvar att rådande bestämmelser angående Corona situationen följs!!

Föreningarnas klubbkvällar vid Tallmossens skjutbana 2024

Klubbkvällarna mellan kl. 18-21

Övermalax Torsd. 6 Juni                        
Sundom Torsd. 13 Juni           .            
Solf Torsd. 20 Juni Torsd. 22 Aug     .            
Bergö Torsd. 27 Juni Torsd. 15 Aug Lörd 14 Sept            
Pörtom-Dahlbo Torsd. 4 Juli                        
Petalax Torsd. 11 Juli                        
Yttermalax Torsd. 18 Juli                        
Petalax-Nyby                              
Petalax-Kråkträsk                              
Övermalax lag 1                              
Övermalax lag 2                              
Övermalax lag 3                              
Övermalax lag 4                              
Lolax-Skärilaget                 .            

Klubbkvällarna är till för skytteträning på älgbanan för den grupp som bokat kvällen.
Klubbkvällarna bokas av verksamhetsledaren Janne Björklund tfn 050-5575338.

 

© Malaxnejdens Jaktvårdsförening Sivut: MakPoint