Jaktövervakare

Jaktövervakaren har i uppgift att inom sitt verksamhetsområde övervaka jaktens och viltvårdens lagenlighet och vid behov meddela de myndigheter som ansvarar för tillsynen över efterlevnaden av jaktlagen, Finlands viltcentral samt innehavarna av och ägarna till jakträtt om sina observationer och att i detta syfte bistå polisen och andra myndigheter.
Vid utförandet av sin uppgift har jaktövervakaren rätt att kontrollera jägarnas identitet och jakträtt samt att de har betalat jaktvårdsavgift och avlagt skjutprov. Jaktövervakaren har dessutom rätt att granska fångstredskap och fångstmetoder. Jaktövervakaren ska på begäran uppvisa intyg över sin rätt att vara verksam som jaktövervakare.

Jaktövervakare i Malaxnejden

Övervakare
Telefon
e-post
Område
Jarl Söderholm
040-0590789
jalle.soderholm@ladyline.fi
Solf
Magnus Ekebohm
050-5659978
magnusekebohm@msn.com
Sundom
Anders Wikström
040-0304925
anders.wikstrom@whinvest.fi
Petalax
 
     

 

 

© Malaxnejdens Jaktvårdsförening Sivut: MakPoint