Jägarexamen

Jägarexamenstillfällen 2023.

Yttermalax jaktförenings jaktstuga Adress: Klockarbackvägen i Malax

Kalle Hietanen 0500-712537

Calle Åbonde: 050-5594969

Jägarexamensavgift: 20€, ta med kontanter. De som deltagit i Malaxnejdens jvf jägarkurs så ingår jägarexamensavgiften i kursavgiften.

OBS! HUOM! Examenstillfälle börjar kl.19.00


Jägarexaminatorer

Carl-Olof Åbonde
050-5594969   cabonde@gmail.com
Karl-Gustaf Hietanen 
050-0712537  karl-gustaf.hietanen@yrkesakademin.fi
Jan-Ole Sandberg 
050-3485515 jan-ole.sandberg@bob.fi
Johan Lindroos 
050-3678194  

 

 

© Malaxnejdens Jaktvårdsförening Sivut: MakPoint