Terrängundersökningar

Kommunens landsbygdsnäringsmyndighet eller Finlands skogcentralen ordnar de terrängundersökningar vid skada på skog, odling, djur eller lösöre som behövs för att konstatera och värdera skador som avses i viltskadelagens 23 §. En företrädare för jaktvårdsföreningen har rätt att närvara vid undersökningen samt rätt att i värderingsinstrumentet anteckna sin egen uppfattning om skadan.

Malaxnejdens representant vid terrängundersökningar

Jan Björklund
Mossavägen 105
65280 Vasa
tfn 050-5575338

 

 

 

© Malaxnejdens Jaktvårdsförening Sivut: MakPoint