Jaktövervakare

Jaktövervakaren har i uppgift att inom sitt verksamhetsområde övervaka jaktens och viltvårdens lagenlighet och vid behov meddela de myndigheter som ansvarar för tillsynen över efterlevnaden av jaktlagen, Finlands viltcentral samt innehavarna av och ägarna till jakträtt om sina observationer och att i detta syfte bistå polisen och andra myndigheter.
Vid utförandet av sin uppgift har jaktövervakaren rätt att kontrollera jägarnas identitet och jakträtt samt att de har betalat jaktvårdsavgift och avlagt skjutprov. Jaktövervakaren har dessutom rätt att granska fångstredskap och fångstmetoder. Jaktövervakaren ska på begäran uppvisa intyg över sin rätt att vara verksam som jaktövervakare.

Jaktövervakare i Malaxnejden

Övervakare
Telefon
e-post
Område
Jarl Söderholm
0400590789
jalle.soderholm@ladyline.fi
Solf
Magnus Ekebohm
0505659978
magnusekebohm@msn.com
Sundom
Anders Ahlros
0500563970   Norra-Pörtom
Kristoffer Nyman
0505975989   Solf
Niklas Sjöberg
0505424957   Bergö
Ralf Runonen
0503517675   Yttermalax
Jonas Österdahl
0503421153   Norra-Pörtom
Carl-Olof Åbonde
0505594969   Bergö

 

 

© Malaxnejdens Jaktvårdsförening Sivut: MakPoint